कोणत्याही मुलीच्या मनामध्ये काय चालत असते हे समजणे फार कठीण असते. आजपर्यंत महिलांच्या भावना कोणालाही पूर्णपणे समजल्या नाहीत. मुलीला मुलाकडून काय हवे आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मुलींना प्र’पो’ज करायचे की नाही याबाबत अनेक वेळा मुले गोंधळून जातात. प्रपोज करायचा तर कसा करायचे हे अनेक मुलांना माहित नसते.

याचा अर्थ मुलींचा स्वभाव अतिशय सभ्य आणि छान असणे हा आहे. अशा मुलींना कसे आपलेसे करायचे. ती सहसा सर्वांशी चांगले बोलते. अशा परिस्थितीत, काही लोकांना असा गैरसमज होतो की मुलगी त्यांना पसंत करू लागली आहे. मग जेव्हा तो प्र’पो’ज करतो तेव्हा मुलगी नाकारते. मग मुलाला खूप वाईट वाटते. त्यावेळी त्याला काहीच समजत नाही.

तो खूप गोंधळून जातो. त्याला नंतर पश्चाताप होऊ लागतो. मित्रांनो अशीही परिस्थिती आहे की एक मुलगा एखाद्या मुलीला खूप आवडतो पण प्र’पो’ज करण्याची हिं’मत जमवू शकत नाही कारण त्याला स्वतःला ही कल्पना नसते की मुलगी त्याला खरोखर आवडते की नाही. अशा परिस्थितीत, आज आम्ही तुम्हाला मुलींच्या त्या हावभावांबद्दल सांगणार आहोत ज्यांच्याद्वारे,

तुम्ही १००% खात्री बाळगू शकता की या मुलीचे हृ’द’य तुमच्याकडे आले आहे. ती तुम्हाला खूप पसंद करते. यानंतर तुम्ही मुलीला प्र’पो’ज केले तरी तिला हरकत नाही. कारण मित्रांनो जेव्हा एखाद्या मुलगीमध्ये हे हावभाव दिसू लागतात तेव्हा ती तुम्हाला पसंद करत असते. तर मित्रांनो या गोष्टी माहित असणे फार महत्वाचे आहे कारण या कारणामुळेच मुले सिंगल राहत आहेत.

१) जर एखादी मुलगी तुमची तुमच्यापेक्षा जास्त काळजी घेते, तर समजून घ्या की तिचे हृ’द’य तुमच्यावर आले आहे. आता जर तुम्ही खूप आ’जा’री असाल किंवा तुमच्यासोबत काही वाईट घडले असेल तर प्रत्येकजण त्या परिस्थितीत काळजी घेतो. त्याला चुकीचे समजू नका. पण जर मुलीने छोट्या छोट्या गोष्टींमध्येही काळजी घेणे सुरू केले तर,

समजून घ्या की ती तुमच्यावर प्रेम करते. जसे की तुम्ही जेवलात किंवा नाही, वेळेवर घरी पोहचला किंवा नाही, जर एखाद्या मुलीने अशा छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये काळजी दाखवायला सुरुवात केली तर समजून घ्या की तिच्या हृ’द’यात तुमच्यासाठी एक विशेष स्थान आहे. २) जर एखादी मुलगी वारंवार तुमच्याकडे टक लावून पाहत राहिली किंवा,

डोळे लपवत राहिली आणि पुन्हा पुन्हा तुमच्याकडे बघत असेल तर समजून घ्या की, तुम्ही तीला आवडता. परंतु, आपल्याला मुलीचे चेहऱ्यावरील भाव देखील ओळखावे लागतील. याचा अर्थ असा नाही की, ती तुमच्याकडे रा’गाने पाहत आहे कारण तुम्हीही तिच्याकडे पाहत आहात. पण हो, जर तुम्ही तिला जास्त बघत नसाल आणि ती अजूनही तुमची प्रशंसा करत असेल.

तर तुम्ही त्या मुलीकडे मैत्रीचा हात पुढे केला पाहिजे आणि मग स्वतःला तपासा की ती तुम्हाला खूप आवडते. ३) जरी एखाद्या मुलीने तुम्हाला एका दिवसात मर्यादेपेक्षा जास्त मेसेज केले तरी ती तुम्हाला आवडण्याची शक्यता जास्त असते. फक्त लक्षात घ्या की ती मुलगी कोणत्याही कामाशिवाय तुम्हाला मेसेज करत आहे किंवा नाही. तसे असल्यास, समजून घ्या की ती तुमच्यामध्ये स्वा’र’स्य दाखवत आहे.

४) जर तुम्ही खूप दूर असाल किंवा मुलीशी काही दिवस बोलत नसाल आणि ती तुमच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करेल आणि सांगेल की तुम्ही किती ह’र’वत आहात, तरीही याचा अर्थ असा की तुम्ही तिला आवडता. ५) जर एखादी मुलगी बोलता बोलता तुमचा हात पकडत असेल, किंवा तुमचे गाल ओढत असेल. बोलत बोलत तुमच्या जवळ येत असेल तर समजून जा की तुम्ही तीला खूप आवडत आहे.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हे देखील जाणून घ्या