नमस्कार मित्रांनो,

टे’स्टो स्टे’रॉनला से-क्स हा’र्मोन देखील म्हणतात. कारण ते काम वा’सनेसाठी जबाबदार आहे. मुख्यतः पुरुषांमध्ये तयार होणारे टे’स्टो स्टे’रॉन हा र्मोन महिलांमध्ये खूपच कमी असते. टे’स्टो स्टे’रॉन हे पुरुषांच्या काम वा’सनेशी तसेच शु-क्राणूंच्या उत्पादनाशी जोडलेले आहे. टे’स्टो स्टे’रॉन हे संप्रेरक हाडांची वाढ, स्नायूंची ताकद आणि लहान वयात चेहऱ्यावरील केसांच्या वाढीसाठी उपयुक्त आहे.

१० ते ३० वयोगटातील पुरुषांमध्ये टे’स्टो स्टे’रॉनचे उत्पादन कमी होते. टेस्टो स्टे’रॉन म्हणजे काय? टेस्टो स्टे’रॉन हे पुरुषांमध्ये आढळणारे हा’र्मोन आहे. त्याचे कार्य लैं-गिक आरो’ग्य आणि स्नायू वाढ करण्याचे आहे. या हा’र्मोनमुळे पुरुषांच्या श-रीरात आवश्यक बदल होतात. टे’स्टो स्टे’रॉनची पातळी पुरुषांच्या श-रीरातील पिट्यूटरी ग्रंथीद्वारे नियंत्रित केली जाऊ शकते.

टेस्टो स्टे’रॉनचे फायदे आणि महत्त्व :- टेस्टो स्टे’रॉनच्या उत्पादनानंतर, हा हा र्मोन र’क्ताद्वारे श-रीरातील विविध महत्त्वपूर्ण कार्ये पार पाडतो. पुरुषांमध्ये शा-रीरिक बदलांसोबतच मा’नसिक बदलही होत असतात. टेस्टो स्टे’रॉन शु’क्राणूंच्या उत्पादनासह काम करण्याची इच्छा वाढवते. पुरुषांच्या अं’डको’षांद्वारे टेस्टो स्टे’रॉनच्या निर्मितीमध्ये काही बदल होतात.

उदाहरणार्थ, आरबीसी उत्पादन, हाडांच्या आकारमानात बदल, स्नायूंची ताकद आणि आकार. टेस्टो स्टे’रॉनची पातळी किती असावी ? :- टेस्टो स्टे’रॉनची पातळी र’क्त चाचणीद्वारे मोजली जाते. सामान्य वाचन ३०० ते १००० नॅ’नोग्राम प्रति डेसीलिटर (एनजी/डीएल) पर्यंत असते. ४५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ४०% पुरुषांमध्ये ही पातळी असते.

पण ती पातळी कमी झाली असेल तर, म्हणजे तुम्हाला सम’स्या आहे असे होत नाही. टेस्टो स्टे’रॉनची पातळी मोजण्यासाठी र क्त त’पासणी दिवसाच्या कोणत्या वेळी केली जाते. हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. चाचणीसाठी सर्वोत्तम वेळ म्हणजे सकाळी ७ ते १०. सामान्य टेस्टो स्टे’रॉनची पातळी सकाळी घेतलेल्या र’क्ताच्या नमुन्यांवर आधारित असते.

दुपारी घेतलेल्या र क्ताचे नमुने कमी असू शकतात, जे चुकीचे असू शकतात. टेस्टो स्टे’रॉनची कमतरता कशामुळे होते ? :- जर सामान्य पुरुष टेस्टो स्टे’रॉनची योग्य मात्रा तयार करत नसेल तर, त्याला प्राथमिक वंध्य’त्व असे म्हणतात. टेस्टो स्टे’रॉनच्या असंतुलनामुळे किंवा क’मतरतेमुळे होणाऱ्या सम’स्यांना हाय पोगोनॅ’डिझम असे म्हणतात.

यावेळी काही लक्षणे दिसतात, जसे की १. कमी शु’क्राणूंची संख्या. २. स्त’नाग्रांच्या ऊती वाढलेल्या किंवा सुजलेल्या आहेत. ३. वं’ध्यत्व ४. कामवा’सना कमी होणे ५. श’रीराची ताकद कमी होणे ६. स्ना’यूंचे प्रमाण कमी होणे ७. श-रीरातील च रबीचे प्रमाण वाढणे ८. केस ग’ळणे. टेस्टो स्टे’रॉनचे महत्त्व :- स्नायूंच्या वाढीसाठी फायदेशीर :- तुम्ही अनेकदा खेळाडूंना स्नायू तयार करण्यासाठी,

टेस्टो स्टे’रॉनचे इं’जेक्शन घेताना पहाल. पण या इंजे’क्शन्समुळे श-रीराला खूप नुकसानही होऊ शकते, त्यामुळे डॉ’क्टरांच्या सल्ल्यानेच अशा प्रकारचे उपचार आणि टेस्टो स्टे’रॉन थेरपी घ्या. वृषणात तयार होणारे लैं-गिक वैशिष्ट्यांचे वाढ करणारे संप्रे’रक आणि स्नायू टोन वाढविण्यासाठी अनेक भिन्न मार्ग आहेत आणि ही पद्धत नैसर्गिकरित्या टेस्टो स्टे’रॉन देखील वाढवू शकते.

प्र ज न न क्षमतेचे रहस्य :- जर पुरुषांमध्ये का म वा सना कमी असेल तर ते कमी टेस्टो स्टे’रॉन पातळीमुळे असू शकते. तरुणांमध्ये से-क्स ड्राईव्हचे प्रमाण जास्त आहे. आपण स्त्री किंवा पुरुष यांच्याकडे त्वरित आकर्षित होतो. हे टेस्टो स्टे’रॉनमुळे आहे. पण जसजसे पुरुषांचे वय वाढत जाते, तसतशी ही पातळी घसरायला लागते. मग परिणाम उलट होतो. संशोधनात असे दिसून आले आहे की २८-३० वयोगटातील पुरुष प्रत्येक वर्षी त्यांच्या लैं-गिक संप्रेरकांपैकी एक टक्का कमी करतात.

हाडांचे वजन :- टेस्टो स्टे’रॉनचा तुमच्या हाडांच्या घनतेवरही परिणाम होतो आणि काहीवेळा तरुण वयात हाडे फ्रॅ क्चर होऊ शकतात. हा हा र्मोन वाढलेल्या स्नायूंच्या वस्तुमानाशी तसेच हाडांच्या घनतेशी सं’बंधित आहे. कधीकधी या संप्रेरकांमधील समतोल किंवा कम’तरता तुमची हाडे कमकुवत करू शकते आणि हाडांना दुखापत होऊ शकते.

श-रीराचे केस :- टेस्टो स्टे’रॉन हा एक हा’र्मोन आहे ज्यामुळे किशोर वयीन मुलांमध्ये केस येण्यास सुरुवात होते. पण जसजसे पुरुषांचे वय वाढत जाते, तसतसे हे हा’र्मोन उलट काम करू लागतात. म्हणूनच पुरुषांचे वय वाढले की त्यांच्या डोक्याला टक्कल पडू लागते आणि श-रीराच्या काही भागात जास्त केस दिसू लागतात.

मित्रांनो वरील लेख हा सर्वसाधारण माहितीवर आधारित आहे, वरील माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, आणि तुमच्या मित्र परिवाराला हा लेख शेअर करा. आणि तुम्हाला हा लेख कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून जरूर कळवा.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *