नमस्कार मित्रांनो, अशा स्त्रिया ज्या घरात असतात तिथे भिकारी पण राजा बनतो. मित्रांनो असं म्हणतात की प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे एका स्त्रीचा हात असतोच. प्रत्येक पुरुषाला वाटते की जी स्त्री लग्न करून आपल्या घरी येईल ती भाग्यशाली असावी. तिच्यामुळे आपले घर स्वर्ग व्हावे. त्याचबरोबर तिने आपल्या घराची व आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्यावी व आपल्या कुटुंबात, आपल्या आयुष्यात आनंदी आनंद आणावा.

काही पुरुषांच्या बाबतीत हे खरे देखील होते. पण त्यांच्या घरात येणारी स्त्री खरोखर आनंद व भाग्य घेऊनच येते असे नाही. घरातील संपूर्ण वातावरणात आनंदी आनंद पसरवते ती घरातील स्त्री. भविष्यात, पुराणात अशा स्त्रियांची लक्षणे सांगितलेली आहेत की ज्या स्त्रियांमध्ये हे गुण असतात त्या स्त्रीला लग्न होऊन ज्या घरी जाते त्या घराला स्वर्ग बनवते.

मित्रांनो पाहिले लक्षण आहे ध’र्म मार्गावर चालणारी स्त्री, म्हणजेच धार्मिक स्त्री. जी स्त्री भगवंतांची, तुळशीची पुजा करते व त्याचबरोबर दररोज घरामध्ये देवाजवळ, तुळशीजवळ दिवा लावते व स्वयंपाक झाला की अगोदर भगवंताला नैवेद्य दाखवते व नंतर सर्वजण भोजन करतात या स्त्री मुळे घरातली नकारात्मकता निघून जाते व घरातील वातावरण पवित्र व शुद्ध होते व अशा वातावरणात राहणारे कुटुंब सुखी व आनंदी असते.

दुसरा गुण म्हणजे समाधानी वृत्ती. जी स्त्री अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींवर समाधान मानते, जास्त हव्यास करत नाही तिचा पती देखील तिच्यावर आनंदी असतो. काही स्त्रिया जर शेजारी काही वस्तू आली की आपल्या घरातही यायला हवी असे वर्तन करतात यामुळे त्यांच्या इच्छा व मागण्या पूर्ण करता करता त्यांच्या पतीच्या नाकीनव येते व कधीकधी त्यांच्या अवास्तव अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी पतीला वाईट कामे देखील करावी लागतात. त्यामुळे त्यांचे वाईट परिणाम संपूर्ण कुटुंबाला भोगावे लागतात.

म्हणून स्त्री जर समाधानी असेल व तिच्या गरजा लिमिटेड असतील त्या पूर्ण करताना पतीलाही जास्त कष्ट करावे लागत नाही व घरातील वातावरण आनंदी व समाधानी राहते. तिसरे लक्षण म्हणजे स्त्री म्हणजे धैर्य असावे, धाडस असावे. कोणतीही परिस्थिती असली तरी देखील न डगमगता त्या परिस्थितीला सामोरे जाण्याची ताकद स्त्री मध्ये असावी व कितीही वाईट परिस्थिती असली तरी स्त्री भक्कमपणे आपल्या कुटुंबाच्या पाठीशी उभी असायला हवी.

जर अशी स्त्री घरामध्ये असेल तर वाईट परिस्थिती बदलण्यास वेळ लागत नाही. चौथे लक्षण म्हणजे राग न येणे. तसे पाहायला गेले हा गुण असणाऱ्या स्त्रिया मिळणे अवघड आहे. कारण राग येणे हा स्त्रीचा जन्मताच स्वभाव आहे. परंतु अतिराग करणे, चिडचिड करणे, कर्कश आवाजात बोलणे अशी लक्षणे स्त्रीमध्ये असू नयेत. थोडाफार राग सर्वच स्त्रियांना येतो व तो यायला हवा. त्या रागाचा आत मोठा साठा होऊन कधीतरी त्याचा मोठा स्फोट होऊ शकतो व त्याचे वाईट परिणाम होऊ शकतात.

जर स्त्री सारखी राग राग करत असेल किंवा चिडचिड करत असेल तर त्या घरातील शांतता निघून जाते व भांडणे आणि वादविवाद होतात. म्हणून स्त्रीने संयमी व शांत असावे. पाचवे लक्षण म्हणजे समजदार स्त्री. जी स्त्री प्रत्येक गोष्टीत समजूतदारपणाने घेते व शांतपणे समजून घेते. जे आहे ते माझे आहे याचाच शांतपणे विचार करून स्वीकार करते. तसेच सर्वांशी चांगले वागते, गोड बोलते. त्यामुळे घर देखील सुखी आनंदी राहते.

ज्या स्त्रीचे बोलणे गोड असते ती सर्वांशी चांगले बोलून त्यांच्यातील सं-बंध अधिक चांगले बनवते आणि सर्वांना समजून घेते. त्यामुळे वेळप्रसंगी ते लोक तीच्या कुटुंबासाठी धावून येतात. तर अशा स्त्रिया ज्या घरामध्ये असतात त्या घरात भिकारी सुद्धा राजा बनतो.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हे देखील जाणून घ्या