नमस्कार मित्रांनो तुमचे स्वागत आहे. मित्रांनो आपल्या सर्वाना असे वाटत असते की आपली ग’र्लफ्रें’डची फि’ग’र एकदम क’ड’क असायला हवी. कारण मुली त्यांच्या फि’ग’रमुळेच एकदम आक’र्शी’त आणी सुंदर दिसतात. आपण पाहत असाल कि आजकाल अनेक तरुण मुलांना लग्नासाठी गो’ऱ्यापान अगदी, स्लि’म ट्रि’म अशा मुली हव्या असतात,

आणि आज अनेक मुले अशाच मुलींकडे आ’क’र्षित होत असतात. पण प्रत्येकाच्या आवडी, नि’वडी या वेगवेगळ्या असतात. परंतु मित्रांनो अनेक मुलांना हे माहिती नाहीये की, ते म्हणजे बारीक मुलींपेक्षा लठ्ठ जा-ड मुली लग्नासाठी चांगल्या असतात. मित्रांनो हे वाचून तुम्हाला आश्चर्य वाटले असेल, परंतु मित्रांनो असे कोणते कारण आहे यामागे हे जाणून घेण्यासाठी हा लेख पूर्ण वाचा.

होय, हे आम्ही नाही म्हणत तर सर्वेक्षण सांगत आहे कि, ल’ठ्ठ मुली नेहमी आनंदी असतात आणि त्यांच्या आजूबाजूचे लोकही आनंदी असतात. शिवाय अशा मुली या मनाने खूप चांगल्या आणी स्वच्छ असतात, आणि करण्यात आलेल्या अनेक सर्वेक्षणात ही बाब समोर आली आहे कि जाड मुलीसोबत लग्न करणारे पुरुष हे अधिक खु’श असतात. यासाठी जवळपास हजार जो’ड’प्याचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते,

आणि त्यामध्ये ही बाब समोर आली आहे. तसेच यामागे अनेक कारणे देखील आहेत, कारण अशा मुलींसाठी नवराच सर्व काही असतो, तसेच अशा मुली या खूप भो’ळ्या आणि ला’जा’ळू स्वभावाच्या असतात तसेच त्या नेहमी आपल्या हृ’द’याचे म्हणजेच मनाचे खूप ऐकत असतात, शिवाय अशा मुली या अजिबात घ’मं’डी स्वभावाच्या नसतात. या मुली अगदी मन-मो’कळ्या मनाच्या असतात,

तसेच या मुली सर्वांची काळजी घेतात. त्या आपल्या पतीवर खूप प्रेम करत असतात. तसेच जाड मुलींना जेवणांमध्ये खूप रस असतो आणि लग्नानंतर तर आपला नवरा, आपले कुटुंब, आपला सं-सार, हेच तिच्यासाठी सर्व काही असते, तसेच या मुली आपल्या सासरच्या लोकांची अधिक काळजी घेतात, आपल्या घरातील व्यक्तींची तसेच आपल्या मु’लाबा’ळांची खूप काळजी घेत असतात.

तसेच घरातील सर्व ज’बाबदा’ऱ्या पार पाडण्यात त्या यशस्वी होत असतात. आणि जेव्हा तीला असे समजते की, तुम्ही एखाद्या अ’डचणीत आहात तर ती सर्व जबाबदारी स्वतःच्या अं’गा’वर घेईल आणि तुम्हाला त्यामधून मु’क्त करेल. ती तुम्हाला कठी’ण परिस्थितीत कधीच ए’कट्याला सो’डणार नाही. याउ’लट ती तुम्हाला पावलोपावली साथ देईल.

अशा कठी’ण प्रसंगी ती तुमच्याकडे कोणत्याही प्रकारची मागणी करणार नाही तुम्हाला सं’कटातून मु’क्त करण्याचा प्रयत्न करेल. तसेच केलेल्या स’र्वे’मध्ये हे देखील समोर आले आहे कि अशा मुली या अधिक का’मु’क असतात, तसेच त्याची याबाबत असलेली टिकून राहण्याची क्ष’मता देखील अधिक असते, त्या याबाबतीत अजिबात थ’क’त नाहीत,

तसेच अशा मुली या त्या क्रि’येसाठी कधीही तयार असतात, यासाठी त्या आपल्या पतीला कधी सुद्धा न’कार देत नाहीत. यामुळे पती-पत्नी हे दोघे सुद्धा खूप खु’श असतात, आणि जाड मुली या बाबतीत आपल्या नवऱ्याला खु’श करण्यात अधिक यशस्वी होत असतात. याउलट बारीक आणि स्लि’म ट्रि’म सुदंर मुलीच्या अपेक्षा या अधिक असतात,

आणि अशा मुलीसोबत अनेक तरुण हे लग्नांतर खुश नसतात, शिवाय अशा मुली या आपल्या नवऱ्याच्या मागे अनेक कार’स्था’ने करत असतात, तसेच त्यांना आपल्या सौ’दर्याचा खूप घ’में’ड असतो, आणि याचाच वापर करून अनेक मुली चांगल्या पुरुषांना आपल्या जा’ळ्या’त ओढत असतात. मित्रांनो या कारणामुळे ल’ग्नासाठी जा’ड मुलीच चांगल्या असतात.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हे देखील जाणून घ्या