नमस्कार मित्रांनो,

डाव्या हाताच्या करंगळी जवळच्या बोटावर हिरव्या रंगाच्या शाईने हे एक संकेतिक चिन्ह किंवा अक्षर दररोज नित्य नेमाने लिहीत चला. हे सांकेतिक चिन्ह पंच तत्वांना प्रदर्शित करतात. जल, अग्नी,पृथ्वी, वायू आणि आकाश या पंच तत्वांचा समावेश या चिन्हामध्ये आहे. सोबतच देव लोक, पितृ लोक, पृथ्वी लोक आणि पातल लोक हे चार लोक या चिन्हामध्ये समाविष्ठ आहेत.

आपण जे काही पुण्य कर्म करतो हे पुण्य कर्म आपल्या पूर्वजांनी केलेलं पुण्य कर्म या सर्वांची एकत्रित शक्ती या सांकेतिक अक्षरामध्ये लपलेली आहे. हे अक्षर या सर्व शक्तींना आपल्या कडे आकर्षित करत. आणि तुमची जी काही समस्या आहे त्या सर्व समस्या याने मुळापासून दूर होतात आणि तुमची जी इच्छा असेल ती पूर्ण होते.

आपण डाव्या हाताच्या अनामिका बोटावर सर्वात टोकावर हिरव्या शाईच्या पेनाने एक उभी रेषा मारून घ्यायची आहे आणि या उभ्या रेषेला 2 आडव्या रेषा काढून घ्यायच्या आहेत. हे अक्षर लिहल्यानंतर या चिन्हाकडे वारंवार पाहायचं आहे. दिवस असो रात्र असो जास्तीत जास्त वेळा या चिन्हाकडे पाहायचं आहे.

आणि तुमची एकमेव इच्छा त्याठिकाणी पुन्हा पुन्हा बोलायची आहे. उभा उपायाने थोड्याच दिवसात दिसून येईल की तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण होत आहेत. अनेकजण उपाय करताना बळजबरीने करतात तर इच्छा नसताना हा उपाय करतात यामुळे उपायाचा रिजल्ट मिळत नाही.

हा उपाय जोपर्यंत तुमची इच्छा पूर्ण होत नाही तोपर्यंत करायचा आहे. मनात काही शंका असतील तर याचा परिणाम कमी होऊ लागतो. मात्र एक गोष्ट लक्षात ठेवा डाव्या हाताच्या वापर हा मलविसर्जना वेळी आपण करतो तर तो वापर करत असताना हे चिन्ह आपल्या हातावर लिहलेलं नसावं अन्यथा याचे विपरीत परिणाम होऊ शकतात.

आता मग यावर पर्याय काय तर देवपूजा करण्याआधी स्नान करणे गरजेचं आहे आणि स्नान करण्यापूर्वी मलविसर्जन करणं गरजेचं आहे. जर तुम्ही स्नान करून मलविसर्जन करत असाल आणि देवपूजा करत असाल तर त्या देवपूजेचा लाभ प्राप्त होत नाही. एकदा स्नान केल्यानंतर पुन्हा मलविसर्जन करणं हे चुकीच मान्यात आलेलं आहे.

तसेच जर दिवसभरात आपल्याला हात पुन्हा पुन्हा धुवावे लागत असतील आणि हात धुवल्यानंतर चिन्ह पुसून गेल्यास तर पुन्हा एकदा हिरव्या शाईच्या पेनाने आपण चिन्ह काढू शकता. तर हा एक छोटासा इच्छापूर्ती उपाय तुम्ही आवश्य करून पहा.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *